CEO CUNGDECOR

Đỗ Song Cung – CEO

My Bùi – CEO

KINH DOANH - MARKETING

Dallas Ý – Sales

Khánh Hào – Sales

Nhật Đặng – Marketing

Triển khai kỹ thuật

Lê Trần – Interior Engineer

Lâm Lãnh – Architectural Engineer

Ánh Nguyễn – Interior Engineer

Hải Hưng – Architectural Engineer

Xuân Diệu – Interior Engineer

Thiết kế 3d

Tín Đào – Interior Designer

Phúc Vũ – Interior Designer

Tuyết Thảo – Interior Designer

Ngọc Trân – Architect

Bùi Lâm – Interior Designer

Trí Mạch – Architect

KHỐI VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Quí – Accounting

Minh Toàn – Purchasing

Yến Nhi – HR

Mai Phương – Purchasing

Tiến Nguyễn – Estimator